Werk- 
 plekken 
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen 
  Hints  
 Opleidingen 
 Nascholing 
 Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
  ADVIEZEN EN HINTS 
 
Veel adviezen die je links en rechts te horen krijgt had je natuurlijk zelf al bedacht. Meestal zijn het toch 'open deuren' die eigelijk iedereen wel weet. O.K., je hebt een beetje gelijk maar niet meer dan dat. Er zit een behoorlijke afstand tussen het denken "dat je het wel weet" en het weten zelf, en tussen horen van een advies en het toepassen ervan. Kijk dus toch maar even verder.Onderstaande fotobalken illustreren telkens plaatsen waar biowetenschappers aan het werk zijn

Naturalis
Museum Naturalis
Leiden

Nieuwbouw RIVM
Bilthoven (2021)
blanco
Jouw werkplek?
Hubrecht Lab.
Hubrecht Laboratorium
Utrecht
Huygens RU
Huygens Gebouw
Radboud Univ., Nijm.


  Afstemming studie op gewenste werkplek


 • Wil je de kant van het onderzoek op?
 • - Hamvraag: wil je wel verder in het onderzoek (voor de universitaire student dat is vrijwel altijd als PhD)
  - Bedenk wel. de ware onderzoeker drijft op zijn of haar nieuwsgierigheid.
  - Breng je dat op, jaren bezig te zijn op een heel klein gebiedje van de wetenschap?
  - Heb je wel genoeg geduld en uithoudingsvermogen? Echte wetenschap is een zaak van lange adem !
 • Wordt het wat anders? Maar wat dan wel?
 • - 'Anders' is een heel diffuus begrip, er valt letterlijk 'van alles' onder. Wees hierop voorbereid.
  - Je hebt een goed idee, prima, maar kan dat tegen een botsing met de werkelijkheid?
  - Test je idee uit en zoek contact met iemand die recent is gaan doen wat jij denkt te gaan doen.
 • Heb je een goed inzicht in de mogelijkheden?
 • - Als je goed kennis hebt genomen ' van de inhoud van deze site dan ben je al een eind verder.
  - Laat het niet bij virtuele kennis maar ga er op af.
  - Zoek contact met oud-studenten die doen wat jij denkt te gaan doen.
  - Bekijk een aantal advertenties om er achter te komen wat er concreet van je verwacht wordt.
  - Bezoek voor nieuwe ideeen een bèta-banenmarkt of arbeidsmarktinformatiedag
  - Hou voeling met het beroepsveld van de bioloog door b.v. het regelmatig inkijken van Bionieuws.
 • Is jouw studiepad de juiste voorbereiding om daar te komen waar jij wezen wil?
 • - Ga niet over een nacht ijs bij het zoeken naar een geschikte stageplaats.
  - Win waar maar mogelijk informatie in en bljjf critisch.
  - Stuur bij als dat nog kan, b.v door het volgen van een externe stage bij een (bij voorkeur
    buitenuniversitaire) instelling.
  - Neem zo mogelijk nog relevante niet-biologische bijvakken op in je programma.
 • Heb je al een goed netwerk opgebouwd?
 • - Een netwerk is een actief opgebouwde verzameling personen die jou kennen en notie hebben van
    waarmee jij bezig bent.
  - Een goed netwerk opbouwen kost tijd, energie en geduld. Begin er tijdig mee.
  - Benut daartoe bijeenkomsten, symposia, borrels en toevallige contacten. Alles kan helpen.
  - Benut de personen uit je netwerk in de eerste plaats voor het inwinnen relevante informatie.
  - Een goed netwerk maakt contacten mogelijk met mensen die het werk doen waar jij aan denkt.
  - Een netwerk kan een belangrijke rol spelen in het verkrijgen van de juiste baan op de juiste plek.

De Ruiter
DeRuiterSeeds
Bergschenhoek
blanco
Jouw werkplek?

Instituut Biologie
Univ. Leiden
Biogen
Biogen
Badhoevedorp
Astellas
Astellas Pharma
Leiden

 

  Presentatie op de arbeidsmarkt


 • Ken je zelf!
 • - Vraag enkele mensen die goed kennen expliciet naar hun mening over jouw persoon en kwaliteiten
  - Vraag iemand die het vak en de mogelijkheden goed overziet om commentaar op wat jij voor
    ogen hebt Trek je conclusies en handel er naar !
 • Volg een cursus 'Solliciteren'
 • - Je leert daar een goede brief te schrijven en het juiste CV op te stellen.
  - Het oefent je in de kneepjes van het vak en je leert van je fouten (en die van anderen).
  - De cursus is ook nuttig vanwege het zelfanalyse-aspect.
  - Kijk anders eens op AcademicTransfer/Carrière-advies, waar een goede webinar te volgen is.
  - Ga er niet van uit dat je alles wel weet want de ervaring leert dat dat een misvatting is
  - Laat jouw sollicitatiebrief altijd eerst goed nakijken voor deze de deur uit gaat, liefst door meer
    personen.
  - Belangrijk: iedere sollicitatie(brief) vergt een aangepast CV.
 • Aan de slag
 • - Wees niet te benauwd voor een dummy-sollicitatie (één waarvan je denkt 'dat wordt toch nooit
    wat'). Je leert er alltijd wat van!
  - Wed niet op één paard maar probeer meer mogelijkheden naast elkaar. Valt er een uit, dan val jij
    niet meteen in een dip.
  - Blijf bezig en vul de eventueel openvallende tijd in met zinnige zaken.
 • Presentatie op het internet
 • - Hou er rekening mee dat een werkgever op het internet navlooit wat er van je bekend is.
  - Ga na wat er over jou op het net te vinden is en haal niet ter zake doende of voor een sollicitatie
    ongewenste informatie weg.
  - Gebruik niet Facebook om informatie over jezelf te spuien maar gebruik het zakelijke
    Linkedin.
  - Besteed net zo veel aandacht aan wat je op Linkedin zet als aan de opstelling van je CV bij een
    sollicitatie.
   
HAS Dronten
Hogere Agrar.School
Dronten
Pelagia NIOZ Texel
Onderzoek schip
NIOZ Texel
RIZA
Natuurmonumenten
Amersfoort
blanco
Jouw werkplek?
Unilever
Unilever Research
Wageningen

 

  Cursussen en Brochures

 • Arbeidsmarktdagen en cursussen
 • - Bezoek Bèta-banenmarkten bij diverse univerisiteiten. Meer info bij het hoofdstuk 'Vacatures'
  - Het NIBI verzorgt sollicitatiecursus voor biologen (één dag). Zie  
  - Op het internet vindt je veel bruikbare informatie en gerichte adviezen b.v. op Jobnet:  
  - Denk niet te gauw 'ik weet het wel'. Pas door te oefenen merk je wat je fout doet.
  - Je kunt je ook interactief voorbereiden op een sollicitatie. Kijk b.v. op Intermediair/solliciteren:  

   
Grondmij
Sweco (vh Grontmij)
Amsterdam
blanco
Jouw werkplek?

Ministerie van LNV
Den Haag
blanco
Ned.Inst.v.Oec.Onderzoek
Wageningen
Hogeschool Larensteyn
 Hogeschool van Hal
Larenstein, Velp


  En verder . . .

 • Tot slot
 • - Praat hoe dan ook over je toekomstplannen met daartoe geschikte mensen uit je omgeving.
  - Spiegel jouw ideeën over je toekomst aan meerdere mensen die er verstand van kunnen hebben.
  - "Ik doe wel wat ik leuk vind" hoor ik vaak. Maar er kan meer 'leuk" zijn dan je nu weet.
  - Sta open voor nieuwe ideeën, ga er op af en probeer ze uit.
  - Wees er op voorbereid dat het zoeken naar een geschikte baan behoorlijk kan tegen zitten.
  - Neem daarom zeker kennis van het hoofdstuk 'Arbeidsmarkt' op deze site.
 
VU Med.Faculteit
Bio-medisch onderzoek
VUmc A'dam
Nemo
Nemo, Educatief museum Amsterdam
Kluyver lab
Biotechnology
Techn.Univ. Delft
blanco
Jouw werkplek?
Biopartner
Medische biotech.
 Biopartner, Leiden

pijl-home  Home   terug naar begin van dit hoofdstuk