Werk- 
 plekken 
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen 
  Hints  
 Opleidingen 
 Nascholing 
 Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
MASTERS WO, HBO, NASCHOLING en OVERIG  

 

Let op:  alle externe links op deze site zitten achter dit     teken.          DE MASTERKEUZE, EEN SERIEUS KEUZEMOMENTMaster Univ
Wat voor een biowetenschapper wil jij straks worden? De basis daarvoor leg je in de Masterfase van de studie. Het is dus zaak de voor jouw juiste Masteropleiding te zoeken en die een goede invulling te geven.
"Ik doe gewoon wat ik leuk vind" is een te gemakkelijk antwoord op de vraag wat je plannen voor de nabije toekomst zijn. Immers wat op het eerste gezicht zo leuk lijkt kan wel eens flink tegen vallen en wat je niet kent kan je ook niet leuk vinden.
Zit je aan het eind van je bachelorfase oriënteer je dan ook terdege wat de mogelijkheden zijn. Kijk niet alleen bij de eigen opleiding en universiteit rond maar verken ook de mogelijkheden daar buiten.
Probleem is dat de informatie die de opleidingen zelf op hun sites verstrekken door de grote verschillen in organisatiestructuur en naamgeving nogal ingewikkeld te vatten is. Verder staat het hoge PR-gehalte va de informatie een objectieve beeldvorming nog al eens in de weg.
 
INFORMATIEBRONNEN
Hoe je te oriënteren en aan goede informatie te komen?
Je kunt gebruik maken van de jaarlijkse masterdag zoals die door het Landelijk Overlegorgaan Biologiestudenten (LOBS) wordt georganiseerd. De eerstvolgende Masterdag is waarschijnlijkk in jan. 2021. Voor meer info klik t.z.t. hier  .
Kijk anders bij de zusteropleidingen in Nederland of en wanneer er lokale masterdagen zijn. Wees kritisch op de verstrekte informatie. Het beste is altijd om er vervolgens zelf op af te gaan en ter plekke te bezien wat de opleiding te bieden en of dat matcht met jouw interesse en ambities.
 
EEN ONDERZOEKSSTAGE ELDERS?
Een andere masteropleiding is soms een brug te ver. Je kunt - als de lokale opleidingsregels dat tenminste toestaan - er ook voor kiezen om alleen één van je onderzoeksstages elders te gaan doen. Om je op weg te helpen vindt je hieronder informatie over de onderzoeksgroepen bij de opleidingen biologie. Naast een universitaire stage ook goed mogelijk en zelfs aan te bevelen een buitenuniversitaire stage te doen, bij voorbeeld bij een van de Rijksinstituten, TNO of het bedrijfsleven. Kijk voor ideeën bij het hoofdstuk "Werkplekken".

MASTEROPLEIDINGEN BIOLOGIE


INGANG MASTEROPLEIDINGEN
Een ingang tot de masteropleidingen is te vinden op de site van Keystone Masterstudies   Deze commerciële site geeft helaas onvolledig de mogelijkheden per lokatie weer. Onderzoeksgroepen ontbreken.
Een bredere ingang vormt de site die hoort bij de Keuzegids Masters (2020)   

MASTEROPLEIDINGEN (WO en HBO)
Onderstaande univesiteiten hebben een breede masteropleiding aan boord of beperken zich tot een of twee gespecialiseerde masters

 Univ. van Amsterdam 
 
 Universiteit Utrecht    
 
 Techn. Univer. Delft    
 

 Univer. Nijmegen     
 
 Universiteit Leiden  
 
 Vrije Universiteit      

 Universiteit Maastricht   
 
 Rijksuniver. Groningen  
 
 Wageningen Univers.    

MASTEROPLEIDINGEN (HBO)
Het HBO kent een klein aantal Masters verbonden aan een lectoraat, meestal op gebieden als management, recht en techniek en - op enkele uitzonderingen na - niet relevant voor biologen. De master Aarde en Milieu aan de Hogeschool van Hall Larenstein in Velp kan bv. voor sommige milieubiologen interessant zijn, zo ook de opleiding 'Molecular Life Sciences aan de Hogeschool Arnhem / Nijmegen.
Een goede zoekmachine voor opleidingen in met name het HBO is Studentum
 

 NASCHOLING UNIVERSITEIT EN TRAININGEN

-
NIEUW: VOUCHER VOOR NASCHOLING
Wie voor het eerst studiefinanciering in de periode sept. 2015 tot en met aug. 2019 kreeg en toen viel onder het nieuwe leenstelsel dan kan je na het behalen van je diploma een studievoucher van ongeveer 2.000,- euro krijgen. Die kunt je gebruiken voor nascholing bij een Nederlandse of buitenlandse opleiding in het hoger onderwijs. Je krijgt dit bedrag dan als korting op het te betalen collegegeld. Het moet wel aan een geaccrediteerde opleiding zijn in het hoger onderwijs (voltijd, deeltijd, duaal of modulair).
Voor de voorwaarden zie  .
 
TRAININGEN
Enkele instellingen bieden cursussen aan die interessant kunnen zijn als mogelijke uitbreiding of aanvulling op een bestaande opleiding of studie. Ook voor wie na de studie in een niet-biologische baan aan de slag moet gaan bieden dit soort cursussen een kans op tussentijdse uitbreiding van relevante kennis. Hieronder staan enkele voorbeelden.
Let wel: met name voor de commerciële opleidingen geldt dat er wel een stevig prijskaartje aan kan hangen.
 
PlaatsInstelling   Cursussen
Leiden    Hogeschool LeidenMedisch georiënteerde cursussen.
Leiden    Biotech Training Facility
-
Cursussen o.a. Praktijk GMP
Utrecht    NIBI Academie. Solliciteren en netwerken
Presentatietechnieken
verder veel trainingen voor leraren


 LERARENOPLEIDINGEN BIOLOGIE


LERARENOPLEIDINGEN EN MINOR EDUCATIE (1e graad)
Ler.opl1eDe lerarenopleidngen eerste graad bereiden voor op het geven van les in de bovenbouw van HAVO /VWO, en in het HBO. Zij zijn als regel ondergebracht in een aparte aan de universiteit verbonden educatieve instelling.
De opleidingen zijn in grote lijnen gelijk en kennen een algemeen onderwijskundig deel en een vakdidactisch deel. De lerarenopleiding kan ook postdoctoraal gevolgd worden. De educatieve minor wordt aangeboden als onderdeel van het derde jaar van de bachelor-opleiding en geeft een tweede graads bevoegdheid.
 
PlaatsNaam instellingOpleidingen
Amsterdam     UvA: Instituut voor de Leraren Opleiding Master en Minor Educatie
Amsterdam   VU: Onderwijscentrum Vrije UniversiteitMaster en Minor Educatie
Groningen    RUG: Fac. Gedrags en maatschappij wetens.Master en Minor Educatie
Leiden    UL: Interfaculaire lerarenopleiding ICLONMaster en Minor Educatie
Nijmegen    RUG: Insituut voor Leraar en School Master en Minor Educatie
Utrecht     UU: Centrum voor Onderwijs- en Leren Master en Minor Educatie
Tilburg     Fontys HS: Lerarenopleiding Mastersopl. ná 2e graads vooropl.

LERARENOPLEIDINGEN (2e graad)
Een overzicht van de 2e graads lerarenopleidingen biologie is o.a. te vinden op 'Qompas Studiekeuze'
 
pijl-home  Home   terug naar begin van dit hoofdstuk