Werk- 
 plekken 
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen 
  Hints  
Opleidingen 
 Nascholing 
 Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
DE WERKPLEKKEN, EEN OVERZICHT

Dit hoofdstuk 'Werkplekken' biedt een overzicht van alle instituten en instellingen in Nederland waar biologen werkzaam zijn. Klikken op een rode pijl brengt je naar de betreffende pagina.
 •   Universitaire en Overheidsinstellingen
  •  Universiteiten
  •  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
  •  Instituten Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW)
  •  (Semi) Rijksinstituten
  •  Europese instituten (met standplaats Nederland)
 •   Bedrijfsleven 1
  •  Biotechnologie, Biochemie en Molecuaire biologie
  •  Medische biologie, Medische biochemie en Biofarmacie
 •   Bedrijfsleven 2
  •  Agrarische en voedingsector
  •  Milieukunde en Mileutechnologie
  •  Overig bedrijfsleven (w.o. bioinformatica en laboratoriumtechniek)
Hoewel primair bedoeld als arbeidsmarksinformatie is dit hoofdstuk ook te gebruiken voor het zoeken naar externe stages.

pijl-home  Home     terug naar begin van dit hoofdstuk