Werk- 
 plekken 
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen 
  Hints  
 Opleidingen 
 Nascholing 
 Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
VACATURE-SITES / BANENMARKTEN / TRAININGEN
 

Soll.briefHoe vindt je een geschikte baan? Wel, dat kan op diverse manieren:
  • Mondeling, via, via, wat gewoonlijk 'het netwerk' wordt genoemd
  • Via een advertentie in Intermediair, Bionieuws, De Volkskrant (voor onderwijs) of via een vakblad
  • Via een open sollicitatie
  • Via internet, hetzij direct, hetzij via een van de vele vacaturesites of een gespecialiseerd wervingsbureau
In de praktijk worden veel banen gevonden via een netwerk (door degenen tenminste die zo slim waren daar van te voren aan te werken).
Open sollicitaties werken wel in een krappe arbeidsmarkt maar in de sector 'onderzoek' is daar op dit moment geen sprake van.
 
Zoeken op het internet is uiteraard een handige manier om aan een baan te komen. Veel instellingen en bedrijven hebben op hun site een hoofdstukje 'vacatures' staan waar gekeken kan worden. Zo heb je de informatie uit de eerste hand.
Dan zijn er de speciale vacaturesites die uitkomst kunnen bieden. Nadeel is meestal de weinig specifieke doelgroep waarop ze gericht zijn en het feit dat ze de vacatures veelal uit de tweede hand hebben.
 
Het heeft zeker zin een aantal vacaturesites eens na te lopen. Je leert er veel van! Ga je echt op zoek naar een baan dan is een waarschuwing wel op zijn plaats. Internet is een vluchtig medium dat uitnodigt tot een oppervlakkige en te snelle reactie. Niet doen dus. Lees de vacaturemelding aandachtig door.  Wat of wie hebben ze precies nodig? Ga na waar dat instituut of bedrijf voor staat. Reageer bij voorkeur niet per e-mail (behalve om meer informatie op te vragen) maar met een echte sollicitatiebrief. Een goede brief schrijven is overigens een hele kunst. Kijk daarom ook bij het hoofdstuk 'Adviezen'.
Attentie: Klik niet op de logo's,  alle externe links op deze site zitten achter dit teken:  


  Vacaturesites Nederland

Vac nlHieronder een selectie van vacature-sites die voor de biowetenschapper van belang kunnen zijn. Sommige sites zijn algemeen, andere meer specifiek en gericht op een bepaalde categorie. Gezien de beweging in deze internetsector kan het voorkomen dat bestaande sites abrupt verdwijnen of dat er onder een andere naam verder gaan.
Vacature-site Omschrijvijng Doelgroep
Academicpositions, uitgebreide site met veel Europese vacatures (w.o. België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Finland). Er kan ook op deelgebied binnen de biologie gezocht kan worden.
Acad. banen en onderzoeksbanen

Academic Transfer
AcademicTransfer is de gezamenlijke vacaturesite van de Nederlandse universiteiten, UMC's en onderzoeksinstellingen. Alle promotieplaatsen zijn hier te vinden. Ook grote bedrijven plaatsen hier hun R&D vacatures. Er kan direct op de termen 'biology' en "bioloog"gezocht worden.Wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs
Agriholland
Agriholland (een organisatie t.b.v. land- en tuinbouw) beheert een 'groene' vacaturebank met actuele vacatures op het gebied van Tuinbouw, Landbouw, Voeding en Milieu Vacatures in de groene sector
BioCareer
BCFjobs.nl is gelinked aan BCF Career Event en beheert een vacaturebank voor de Life Sciences, Chemie, Food & Farma en aanverwante sectoren. BCFjobs.nl richt zich op zowel MBO-, HBO-, WO- als gepromoveerde geschoolden.Life Sciences, Food Sciences, Pharma, (Bio)chemistry
BioCareer
CareerJET is een algemene meta-zoeksite met een goede selectiemogelijkheid op vakgebied, soort contract en locatie met o.a, de sector Wetenschap, Onderzoek en Ontwikkeling.Alle sectoren
Ecojob
ECO-job is een uitzend-, detacherings-,werving- en selectiebureau, gespecialiseerd in werk in de milieubranche op MBO, HBO of WO-niveau. Milieubranche
Alle niveaus
Intermediair.nl, carrièresite voor hoger opgeleiden met vacaturebank en als extra items items: carrière (baan vinden, solliciteren, doorgroeien) en testen en tools (w.o. competentie indicator). Vacaturebank WO en HBO
LabMatch
Lab Support (onderdeel van On Assignment) bemiddelt voor laboratorium personeel in de sectoren Biotechnologie,Chem. industrie en Clinical Research. Actief in Nederland, België, Ierland en de UK. Laboratorium personeel
Industriële sector
LabMatch
Leiden Bioscience Park, is het grootste biosciencepark in Nederland met meer dan 60 biomedisch en biotechnisch geörienteerde bedrijven en instituten op het terrein. Het sciencepark beschikt over een eigen vacaturesite waarop ca. 200 vacatures te vinden zijn. Life sciences
Medische biologie
Farmacie
Meesterbaan maakt onderscheid tussen primair en voortgezet onderwijs. De vacatures zijn onderverdeeld naar regio's. Alleen de regio's waar op dit moment vacatures zijn, worden getoond.Onderwijs w.o. het VWO
Monsterboard
Monsterboard is een algemene en zeer populaire vacature site die ook internationaal opereert. De site heeft tevens hoofdstukken aan boord over de onderwerpen: Solliciteren, Mijn carriere (loopbaanontwikkeling) en Arbeidsvoorwaarden & rechtWeinig banen in wetenschap en techniek
StepStone
StepStone is een algemene site met enkele voor de bioloog relevante rubrieken. Er kan gezocht worden op sector, bedrijf en trefwoord met ook afdelingen in landen van de EU. Gezondheidszorg, milieu en dier-welzijn, R&D
Sustainability Works strengthens organisations by searching and selecting top talent & top professionals through recruitment of the right talents at executive, senior and junior levels . Sustainabiliy sector
vkb
Stages vinden bij de Rijksoverheid kan via de site 'Werken-voor-Nederland'. Van een paar weken tot een jaar met stagevergoeding. De Rijksoverheid heeft tevens verschillende traineeships waar pas afgestudeerde academici zich voor kunnen aanmelden. Stages en Traineeships Overheid

 

  Vacaturesites Buitenland

vac wereld Wie al eens een stage in het buitenland heeft gelopen zal er gemakkelijker toe komen voor het zoeken naar een geschikte baan de grens over te gaan. 'Wat hier niet kan, kan misschien wel in het buitenland' is verder nog wel eens de gedachte.
Uiteraard zijn er meer hobbels en valkuilen te overwinnen dan bij een dan bij het solliciteren binnen Nederland. Er is minder informatie beschikbaar. Maar wie niet waagt, die niet wint. De Nederlandse opleidingen staan goed aangeschreven, doe er je voordeel mee.
 
Vacature-site Omschrijvijng Doelgroep en E-adres
Career | edu has started by Academic Transfer and is now one of the fastest growing job boards for the international research and academic community. The service is reserved for universities and government research agencies, such as the NIH, CERN, CNRS, etc. Career | edu
Academic job board

Eures
EURES (European Employment Services) heeft als doel om het vrije verkeer van werknemers in de Europese Economische Ruimte eenvoudiger te maken. Voor wat je moet weten over wonen en werken in een ander land.
Algemene Europese site voor beroepsmobiliteit
VIB
Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie is een non-profit instelling dat gedetacheerd aan de universiteiten van Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel (VU), gentechnologisch onderzoek verricht bij mens, planten en micro-organismen. Biotechnologen
laboratoriumtechnologen
VIB
Het Young Expert Programmes (YEP) goal is to offer young Dutch and local professionals in the Water & Agrofood sectors the opportunity to take their first steps in an international environment. Water & Agrofood Sector

 

  Speciale wervingsbureaus

werving Het kan nut hebben gebruik te maken van speciale wervingsbureaus. Deze zijn echter meer gericht op het commerciële en hogere segment van de markt en daardoor eerder geschikt voor biowetenschappers die al aan het eind van hun PhD-fase zitten..
 

Bureau Omschrijvijng Doelgroep en E-adres
CLS
CLS Services: Werving & selectie en loopbaancoaching in chemie & life sciences. Life sciences
Biotechnologie
Derks
Derks en Derks is een onafhankelijk adviesbureau dat organisaties ondersteunt bij de in- en doorstroom van personeel. Het bureau is met name actief in de medisch biologische sector. Op de site staan ook vacatures vermeld. Medisch-biologische sector
DOCS
DOCS specialises in delivering resourcing solutions to the biopharmaceutical and medical device industries including Functional Service Provision, Contract and Permanent Placement and Executive Search. Farmaceutical Industry
Health Care
Ecoselect
Ecoselect is een werving- en selectiebureau ten behoeve van de milieubranche (milieumanagement, milieueffectrapportage, digitale bodem en milieu-informatiesystemen e.d.)Milieubranche
Green Career Consult is een gespecialiseerd bureau voor Recruitment en Loopbaanontwikkeling gericht op de sectoren Agro, Food en Groene Ruimte. Agro, Food en
Groene ruimte
Kelly
Kelly Scientific Resources is de specialist in het werven, selecteren, opleiden en begeleiden van hoger wetenschappelijk personeel. Het bedrijf is wereldwijd actief in veel sectoren van de biowetenschappen en -technologieBiotechnologie
Medische biologie
Voedingswetenschappen
Science Career resourches for research scientists. From postdocs to principal investigators, Science has the leading biology jobs in the US, Canada, Europe and Worldwide.Life and Health Sciences

 

  Banenmarkten en carrièredagen

banenmrktNaast het bekende en landelijke Bio Carreer Event organiseren een aantal beta-faculteiten en biologieafdelingen een eigen banenmarkt of beroepenvoorlichting. Voor zo ver bekend zijn deze hieronder ook opgenomen.
Banenmarkt Omschrijving Doelgroep, datum en E-adres
-
Bèta banenmarkt geeft de kans om met een groot aantal interessante bedrijven te spreken. Je kunt je cv laten checken, een workshop volgen of speeddaten met een bedrijf over mogelijke banen. Bètabanenmarkt
Nieuwe Gorleus Lab. Leiden
10 maart 2021
BCF
BCF Career is de grootste carriérebeurs in Europa voor hoogopgeleiden in Life Sciences, Chemie, Food & Farma. Voor werkzoekenden en studenten biedt BCF dé ideale gelegenheid om zich te oriënteren op de volgende stap in hun carrière. BCF Carreer Event
Utrecht
okt. 2021
-
De Leidse studievereniging LBC organiseerd jaarlijks een voorlichtingsavond waarop een aantal sprekers uit diverse sectoren zullen over hun ervaringen vertellen en een toelichting geven op de mogelijkheden binnen hun sector. Beroepenvoorlichting
Sylvius Lab., Leiden
Voorjaar 2021
-
De Nationale Carrière Beurs met veel (inter)nationale werkgevers. Voor biowetenschappers echter weinig interessant vanwege het vrijwel geheel ontbreken van voor deze doelgroep relevante bedrijven en instituten. Nationale Carrièrebeurs
22 en 23 april 2022
RAI A'dam

 

  Sollicitatietrainingen e.d.

Het kan nuttig voorafgaande aan het zoeken naar een baan een solliciatietraining mee te maken. Een aantal universiteiten bieden een dergelijke training aan hun studenten aan. Kies dan wel voor een training waarbij je lijfelijk meedoet en niet voor een online cursus.
Ook een korte training hoe met het internet en linkedin om te gaan kan nuttig zijn.
 
TrainingOmschrijvijng E-adres
-
Onder de naam 'NIBI ACADEMIE' verzorgd het NIBI diverse trainingen waaronder 'Gebruik Social Media', 'Sollicatietraining' en 'Effectieve planning'. NIBI Bureau
Utrecht
Sollicitatie- en loopbaantrainingen bij de Nederlandse universiteiten (voor zo ver bekend)
Bij sommige universiteiten is de cursus 'service', bij andere hangt er met name voor de pas afgestudeerden, wel een prijskaartje aan.
   RU
   RUG
   UVA
   VU
   UL
   UU
   WUR

pijl-home  Home   terug naar begin van dit hoofdstuk