Werk- 
 plekken 
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen 
  Hints  
 Opleidingen 
 Nascholing 
 Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
SITE / CONTACT / AUTEUR


 

Over deze site

 
Het waarom van deze site
Deze site beoogt ouderejaarsstudenten in de biologische wetenschappen een goed overzicht te bieden van de mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt voor biologen in Nederland. De site is sinds 2002 operationeel en is nadien met grote regelmaat aangepast en uitgebreid.
 
Herkomst gegevens
Herkomst De kern wordt gevormd door het hoofdstuk 'Werkplekken' waarvan de gegevens in hoofdzaak zijn ontleend aan de uitkomsten van de jaarlijkse enquêtes onder afgestudeerde Leidse biologen en aan onderzoek van advertenties in Bionieuws en Intermediair. De tekstgedeelten zijn ontleend aan de websites van de betreffende instellingen en instituten en zijn. Soms is gebruik gemaakt van ander ter beschikking staand materiaal als brochures en jaarverslagen.
De statistische gegevens over de arbeidsmarkt zijn ondergebracht in het hoofdstuk 'Arbeidsmarkt'. De andere hoofdstukken bieden additionele infomatie.
CorrectGaarne correcties en / of aanvullingen
Een omvangrijke site als deze zal zeker fouten kunnen bevatten. Gegevens kunnen veranderd zijn sinds deze van het net werden gepluk, links gewijzigd, enz. De auteur stelt het dan ook op prijs attent te worden gemaakt op noodzakelijke correcties, aanvullingen of verbeteringen.
 
 

  Auteur en Contact


Curriculum vitae
guussiebers De auteur is bioloog, gaf in de eerste zes jaren na het afstuderen les op het VWO, keerde daarna terug naar de universiteit (Leiden), verzorgde met name practica in de plantenanatomie en -systematiek en promoveerde in 1973 op een plantenmorfogenetisch onderwerp.
Hij was vervolgens vele jaren werkzaam als hoofd afdeling onderwijs en studieadviseur aan de opleiding Biologie.Hij fungeerde van 1989 tot 1994 daarnaast als coördinator van de buitenlandse studentenuitwisselingsprogramma's van de opleiding en bezocht in die hoedanigheid 18 universiteiten in de EU en 3 in de VS en Canada.
Hij was twee maal voorzitter van de Landelijke Onderwijscommissie Biologie (het laatst van 1990 tot 1995) en maakte deel uit van de Visitatiecommissie Onderwijs Biologie (1996/1997).
Van 1996 tot 2000 was hij lid van het bestuur van het Nederlands Instituut voor de Biologie (NIBI) te Utrecht.
Vanaf 1995 was de auteur part time werkzaam als als beroepskeuzeadviseur aan de eerder genoemde biologie-opleiding. In het kader van deze laatste functie is veel informatie verzameld over de arbeidsmarkt voor biologen in het algemeen en de werkplekken in het bijzonder. Na zijn pensionering is de auteur tot op de dag van vandaag doorgegaan met het werken aan deze arbeidsmarktsite voor (afstuderende) biowetenschappers.
Meer werk van de auteur op het internet
Wil je meer werk zien van deze auteur? Klik voor de biologische sites op:
alternatieve site Naturalisvoor de herinneringssite over het oude museum Naturalis in Leiden
Landgoed de Horstenvoor de site over het Koninklijk Landgoed 'de Horsten' in Wassenaar.

           en voor de andere sites (studentenproza, etymologie, religies) :
de centrale homepage van de auteur met een overzicht van alle geproduceerde sites.
Contact
Wil je reageren, heb je correcties voor deze site of heb je een vraag, gebruik dan onderstaand adres: am.siebers@hccnet.nl

 

  Disclaimer 

 
  • Bioned sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook welke direct of indirect zou voortvloeien uit het gebruik van deze website.
  • Biolned is in geen geval aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van haar gegevens door derden
     
  •  

    pijl-home   Home   naar begin van dit hoofdstuk