Werk- 
 plekken 
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen 
  Hints  
 Opleidingen 
 Nascholing 
 Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
HET BEROEPENVELD
Klik niet op de logo's of figuren. Alle externe links zitten achter dit teken:  
 

Schema van beroepen en functies

Onderstaand schema geeft een samenvatting van de beroepen en functies die voor de student in de biologische wetenschappen open staan. De samenvatting is weliswaar niet uitputtend en de grenzen zijn wat arbitrair getrokken maar het overzicht biedt toch enig houvast bij het overzien van de mogelijkheden.
De biologie vormt in het schema de centrale beroepsgroep met daaromheen gegroepeerd een aantal meer specialistische groepen die vanuit een bacchelersprogramma biologie door middel van het volgen van een gerichte specialisatie in een mastersprogramma binnen het bereik liggen.
De werkgever kan verschillend zijn. In veel gevallen (ca 50%) is dit de universiteit, zeker als het de functie van onderzoeker betreft. Het bedrijfsleven biedt aan een flink aantal afgestudeerde biologen (30% ) weliswaar goede mogelijkheden maar de aard en de kwaliteit van de banen loopt nogal uiteen. Banen bij de (semi)overheid en in het onderwijs zijn klein in aantal maar niet onbelangrijk. Meer hierover in het hoofdstuk "Arbeidsmarkt" op deze site.
 
Op
de cirkel
de
onderscheiden
Werkvelden
 
Binnen
de cirkel
de
onderscheiden
Werkgevers
 
Centraal het
vak
met een aantal
biologische
Beroepen
beroepenschema biologie
Klik
in een
gekleurd
vak
Werkvelden
en
je gaat
direct
naar
de
betreffende
lijst
in het
hoofdstuk
Werk-
plekken
 

De hamvraag: PhD-student worden of toch wat anders?

Ongeveer de helft van de afgestudeerden met een baan start de carrière als PhD of promotiebursaal maar dat voor de andere helft geldt - al dan niet vrijwilllig - een andere route. Het heeft derhalve zeker zin de start als promovendus eens af te zetten tegen de andere mogelijkheden om na het mastersexamen aan het werk te gaan.
 
  De pluspunten van de PhD-route:
 • Er zijn relatief veel PhD-plaatsen beschikbaar, ook al is het niet precies in jouw richting
 • Het aanbod aan plaatsen fluctueert nauwelijks met de stand van de economie
 • Je weet via je stages meestal al vrij aardig wat wetenschappelijk werk inhoudt
 • Je leert een onderzoeksproject te managen en daarbij zelfstandig te opereren
 • Je leert op wetenschappelijke gronden keuzes te maken
 • Je leert rapporteren en schrijven in een internationaal kader
 • Als gepromoveerd bioloog kom je bij de grote bedrijven gemakkelijker binnen
 • Internationaal stel je als eigenlijk alleen als gepromoveerd bioloog iets voor
  en de minpunten . . .
 • Het beroepenveld buiten de universiteit is zeer divers en moeilijk te overzien
 • Je bent veelal eenzijdig bezig en minder betrokken bij de maatschappij
 • Je leert geen keuzes te maken op algemene, politieke of economische gronden
 • Je leert minder goed maatschappelijk compromissen te sluiten en flexibel te zijn
 • De opgedane kenniservaring is nog geen werkervaring
 • Na de promotie moet je weer op zoek naar een nieuwe baan waarbij je je moet realiseren dat het aantal "postdoc"-plaatsen zeer beperkt is
 • Voor sommige banen ben je na je promotie al te oud of te duur
Dan toch maar het bedrijfsleven in?
Gemiddeld vindt zo één op de drie afgestudeerde biologen een baan buiten de universiteit en dan met name in het bedrijfsleven. Het lijkt ook aanlokkelijk, een baan in het bruisende bedrijfsleven. Maar daar komt wel het een en ander voor kijken. Verder is het zeker niet alles goud wat er blinkt. De variatie is groot, van de perfecte baan (vaste aanstelling of het uitzicht daarop, mooi aanvangssalaris) tot de minder mooie baan in tijdelijke aanstelling of werk onder het gewenste niveau.
Maar het blijft een uitdaging om in het bedrijfsleven aan de slag te gaan en een groot aantal oud-studenten blijkt zeer ingenomen met hun job in deze sector.
Denk niet te gauw "dat kan ik niet" of "wat moet ik daar doen". De lijsten met gevonden banen uit de enquĂȘtes onder afgestudeerden geven ieder jaar verrassende voorbeelden van goede werkplekken in beleid, voorlichting, de commerciële sector, e.d. Verder is het nog altijd: "Wie niet waagt, die niet wint".
 
Of nog wat anders?
Het kan zijn dat je denkt 'Er is toch meer onder de zon'. Klopt. Je kunt ook goed terecht in de ecucatie of het onderwijs. Ook in de journalistiek en de voorlichting kun je terecht, al zijn de plaatsen daar schaars. Probleem is alleen dat menige student pas op het laatste moment tot de ontdekking komt dat die daarvoor veel eerder in actie had moeten komen en specifieke masterprogramma's of speciale cursussen had moeten volgen.
Je moet je ook via gerichte nevenactiviteiten anticiperen op je keus. Uit je c.v. moet straks immers blijken dat je in dat andere beroepsveld ook over enige ervaring beschikt en dat het idee van die gewenste baan geen ééndagsvlieg is.
Meer hierover vind je in het hoofdstuk  'Adviezen' op deze site.

Startende biologen over hun werk (WO)

Ben je je aan het oriënteren op de arbeidsmarkt dan is het nuttig om wat verhalen te lezen van jonge afgestudeerde biowetenschappers. Hoe zijn ze aan hun eerste baan gekomen, wat voor werk doen ze eigenlijk en hoe ervaren ze hun eerste baan?
Hier en daar zijn wel verhalen te vinden maar moeilijk op het spoor te komen. Daarom zijn op een aparte pagina een 20-tal geselecteerde interviews en verhalen bij elkaar gezet, verdeeld over de rubrieken 'Biologie', 'Medische biologie', 'Biotechnologie', 'Mileukunde' en 'Onderwijs/Educatie'.

 Ga hiervoor naar de aparte pagina op deze site   

Voor het HBO is een dergelijke pagina helaas nog niet beschikbaar maar er wordt aan gewerkt!
 

 pijl-home  Home   Naar het begin van deze pagina