Werk- 
  plekken  
Beroepen-
veld 
 Arbeids- 
 markt 
Vacature-
sites 
 Adviezen 
  Hints  
Opleidingen
Nascholing
 Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
Univer./Overheid  Praktijkinstituten  Bedrijven-1 Bedrijven-2 Onderwijs Overig

-
Attentie: Klik niet op de logo's, alle externe links zitten achter dit    teken.

 

Universitaire Biologische Instituten en Medische Centra

De organisatie van de afdelingen biologie is landelijk zeer verschillend hetgeen een eenduidige indeling op deze site onmogelijk maakt. Wat bij de een faculteit is, is bij de ander subfaculteit of afdeling. Veel maar niet alle afdelingen kennen een opbouw in onderzoeksinstituten. Anderen zetten een indeling in disciplinegroepen voorop. Waar mogelijk zijn op deze site de onderzoeksinstituten tot uitgangspunt genomen.
 
De Universiteit Wageningen is een geval apart omdat er onder de noemer 'Wageningen University and Research Centre' een groot aantal praktijkinstituten in maar ook buiten Wageningen in deze organisatie zijn opgenomen (zie hiervoor bij 'Praktijkinstituten).
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) 
  

UniversiteitInstituten / Research Centra Link
Amsterdam UvA
logo uva
Faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en informatica:
  - Inst. voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamics
    (IBED)

  - Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS)
IBED 
SILS 
Vrije Universiteit (A'dam)
logo UvA
 - Aardwetenschappen
 - Ecologische Wetenschappen
 - Gezondheidswetenschappen
 - Milieuwetenschappen
 - Moleculaire Celbiologie
 - Neurowetenschappen
 - Althena Insituut (gezondheid en welzijn)
Faculteit der Aard- en Levenswetensch.
pijl

Logo TUD TNW Department of Biotechnology Dept.Biotechnologie
Rijksuniversiteit Groningen
logo RUG
 - Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (CBN)
 - Groningen Biomol. Sc. and Biotechn. Institute (GBB)
CBN  
GBB  
Universiteit Leiden
logo UL
 - Institute of Biology Leiden (IBL)
      Animal Sciences & Health
      Plant Sciences & Natural Products
      Microbial Biotechnology & Health
 - Centrum voor Milieukunde Leiden (CML)
      Formeel los maar verbonden met de Universiteit:
 - Naturalis NCB*  (zie verder bij 'Rijksinstituten'   )
Instituut Biologie
Leiden

Radboud Univ. Nijmegen
logo KUN
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica:
 - Donders Centre for Neuroscience
 - Institute for Computing and Information Sciences
 - Institute for Molecules and Materials
 - Institute for Water and Wetland Research
 - Radboud Institute for Molecular Life Sciences
Faculteit Natuurwetensch., Wiskunde en Informatica
Universiteit Utrecht
Logo UU
Faculteit Bètawetenschappen met o.a.:
  - Institute of Biodynamics and Biocomplexity
  - Institute of Environmental Biology
  - Institute of Biodynamics and Biocomplexity
  - Bijvoet Center for Biomolecular Research (buiten deze fac.)
Departement Biologie
Wageningen URlogo WU
Het onderzoek aan de WUR kent 3 kerngebieden: Food and food production, Living environment en Health, lifestyle and livelihood
De onderzoeksinstituten van de WUR zijn op deze site ondergebracht bij het hoofdstuk 'Praktijkinstuten' op deze site.
WUR Onderzoeks-
Instituten


Nederland telt een zevental universitaire medische centra. Gezien het belang van deze medische centra voor de werkzoekende moleculaire en medisch biologen zijn deze hier op deze site opgenomen.
De organisatie van het onderzoek en daarmee ook de naamgeving loopt ook hier nogal uiteen. De links verwijzen waar mogelijk naar de betreffende onderzoekspagina's op de sites.

Univ. Medisch Centrum Zwaartepunten / Hoofdgroepen / Instituten Adressen
Amsterdams Medisch Centrum
AMC
Main Research Themes
Cardiovascular diseases, Epidemiology and public health, Gastrointestinal diseases, Infection and immunity, Metabolic disorders, Neurological and psychiatric disorders and Oncology.
AMC

VU-Medisch Centrum
VU-Med. Centr.
Institutes:
Institute for Health & Care Research, Institute for Cardiovascular Research, Movement sciences, Neurosciences Campus Amsterdam, VUmc Cancer Center.
VU Medisch Centrum
UMCG The Groningen University Medical Centre UMCG focuses on healthy aging in all priority areas.
Graduate Schools: Drug Exploration, Biomedical Engineering, Behavioral and Cognitive Neurosciences and Health Research.
UMC Groningen
Leids Universitair Medisch Centrum
LUMC
Onderzoeksthema's:
Ageing, Genetische epidemiologie en bio-informatica, Immunotherapy of cancer, Infectieziekten en immunologie, Neurowetenschappen, Oncogenetica, Regenerative medicine en Vascular medicine.
LUMC
Maastricht UMC+
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Institutes o.a.:
School for Oncology and Developmental Biology
Maastricht Centre for Systems Biology
Maastricht UMC+
UMCResearch programmes: Oncology Heart, Lung and Vascular diseasesNeurosciences
Research institutes: Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences, Clinical and Translational Research and Nijmegen Centre for Evidence Based Practice
UMC Radboud
Zwaartepunten fundamenteel onderzoek: Genetica en celbiologie, Neurowetenschappen, Gezondheids-
wetenschappen, Hart- en vaatziekten en Moleculaire geneeskunde.
Erasmus Med.Centrum
UMC Utrecht
Stategic Themes:
Brain Center Rudolf Magnus, Infection & Immunity, Center for Cirulatory Health, Cancer, Child Health and Regenerative Medicine & Stem Cells.
UMC Utrecht
Het Nederlands Kanker Instituut is het research instituut van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam waar alle belangrijke cellulaire en moleculaire aspecten van de kankerbiologie worden bestudeerd.
Ned. Kanker Instituut
Amsterdam


 
 

  Instituten Nederl. Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is de belangrijkste verstrekker van beurzen voor AIO's. Daarnaast beheert NWO zelf enkele instituten waaronder één op biologisch terrein, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee.
logo

>InstituutBeschrijving Adressen
NIOZ
Ned. Inst. voor Onderzoek vd Zee
Wetenschappelijke afdelingen: Fysische oceanografie, Mariene geologie, Mariene organische biogeochemie, Biologische oceanografie en Mariene Ecologie.
NIOZ
't Horntje, Texel


 
 

  Instituten Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW)

De KNAW draagt de verantwoordelijkheid voor een aantal belangrijke instituten die fundamenteel onderzoek verrichten op de gebieden levenswetenschappen, geesteswetenschappen en wetenschappelijke informatie. Daarnaast hebben sommige instituten een dienstverlenende functie voor de wetenschap door het beheren van biologische en documentaire collecties.
In de onderstaande lijst zijn de biologisch relevante instituten opgenomen.

 
UniversiteitWerkgebied / Instituten Link
CBSC Westerdijk Insttute (CBS-KNAW).
Mainprojects: Comparative genomics & bioinformatics, Indoor air, food & applied mycology , Biodiversity & ecology, Evolutionary phytopathology. Ecology of clinical fungi and Collection, preservation & digitalisation.
Westerdijk Institute KNAW
Utrecht

Herseninstituut
NIH
Het Nederlands Herseninstituut onderzoekt de complexe netwerken die hersencellen met elkaar vormen om hersenfuncties mogelijk te maken. Als instituut voor excellent fundamenteel onderzoek heeft het Nederlands Herseninstituut een unieke rol. NIN-KNAW
Amsterdam

NIOB Research at the Hubrecht Institute focuses on developmental biology and stem cells at the organismal, cellular, genetic, genomic and proteomic level. Basic insight into development and into stem cells will provide insight into (human) disease.. Hubrecht Instituut KNAW
Utrecht

NIOO Het  Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek kent de volgende werkgroepen: Aquatische Ecologie, Dierecologie, Microbiële Ecologie en Terrestrische Ecologie. NIOO
Wageningen

Rathenau Het Rathenau Instituut ondersteunt de maatschappelijke en politieke oordeelsvorming rond vraagstukken met als thema's onderzoek o.a.: Ziekte en Gezondheid, Duurzaamheid en Waarde van Wetenschap. Rathenau Instituut
Den Haag(Semi-) Rijksinstituten en andere overheidsinstellingen

InstituutBeschrijvingAdressen
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende 12 provincies op het gebied van natuurbeleid voor zo ver deze het beleid van de rijksoverheid recent hebben overgenomen, BIJ12
Utrecht

CBG Het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens. CBG
Den Haag

CBS Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt informatie omtrent vele maatschappelijke aspecten van macro-economische indicatoren. Hoofdthema's: Gezondheid en Welzijn, Natuur & Milieu en Onderwijs. CBS
Voorburg
Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) doet voor overheid en het bedrijfsleven laboratoriumonderzoek en analyseert monsters op samenstelling, toevoegingen, microbiologische aspecten, contaminanten en/of residuen. COKZ
Leusden

CTGB Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft als taak te beoordelen of gewasbeschermings-middelen en biociden werkzaam en veilig zijn voor mens, dier en milieu en besluit of het middel in Nederland verkocht en gebruikt mag worden. CTGB
Wageningen

ECN
Het Energie Onderzoekcentrum Nederland in Petten (NH) doet onderzoek op 7 gebieden: (1) Beleidsstudies, (2) Energie Efficiency in de Industrie, (3) Zonne-energie, (4) Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving, (5) Windenergie, (6) Biomassa en (7) Schoon Fossiel. ECN
Petten

DCMR Het DCMR is de milieudienst in het Rijnmondgebied. De DCMR geeft milieuvergunningen af en controleert of bedrijven zich aan de regels houden. De DCMR geeft opdracht voor bodemsaneringen en beoordeelt de bodemsanering door derden. DCMR Milieudienst Rijnmond
Schiedam

Logo Naturalis Naturalis Biodiversity Center is the result of cooperation between Zoological Museum Amsterdam and the National Herbarium Nederland and the National Natural History Museum Naturalis, both in Leiden. Activities: research, museum, education and public service.
NHM Naturalis
Leiden
extern (officiële site)
 (oude museum)
Logo NFI Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is het nationale overheidsinstituut voor forensisch onderzoek ten behoeve van de partners in de strafrechtsketen (Politie, Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht). NFI
Den Haag

PBL
PBL
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties. PBL
Den Haag / Bilthoven

RIVM Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek dat is gericht op ondersteuning van de beleidsontwikkeling , rapporteert over de toestand en de toekomstige ontwikkeling van de volksgezondheid, het milieu en de natuur. RIVM
Bilthoven

VWA
VWA
De Voedsel en Waren Autoriteit zorgt voor gezondheidsbescherming van mens en dier. Zij houdt toezicht op de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en het welzijn van dieren. Voedsel en Waren Autoriteit
Den Haag


 

Europese en andere instituten (in Nederland)

Europese Instituten zijn hier alleen vermeld voor zo ver ze hun standplaats in Nederland hebben. De bioloog die werk zoekt op gouvernementeel niveau wordt gewezen op de mogelijkheden die het nabije 'Brussel' met zijn vele Europese instellingen biedt.
 
InstituutBeschrijvingLink
European Patent Office
The European Patent Office (EPO) in Rijswijk (the Netherlands) grants European patents for the contracting states to the European Patent Convention (EPC). EPO is the executive arm of the European Patent Organisation, an intergovernmental body set up under the EPC, whose members are the EPC contracting states. European Patent Office
Rijswijk (ZH)

Max Planck Institute for psycholinguistics, located in Nijmegen, is part of the German Max Planck Society is the only institute in the world entirely devoted to psycholinguistics, the study of how we produce and understand language Max Planck
Nijmegen


pijl-home  Home    terug naar begin van dit hoofdstuk