Werk- 
 plekken 
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen 
  Hints  
 Opleidingen 
 Nascholing 
 Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
Univer. / Overheid Praktijkinstituten Bedrijven-1  Bedrijven-2  Onderwijs Overig

 
 

Attentie: Klik niet op de logo's. Alle externe links zitten achter dit teken:
 

  Agrarische en Voedingssector

Veel bedrijven uit de Agrarische en Voedingsector zijn alleen voor studenten uit de groene technologische hoek van belang. Incidenteel vinder er ook biologen met een andere achtergrond een plek, reden waarom deze bedrijven hier zijn opgenomen.

BedrijfBeschrijvingLocatie en link
Abbott Laboratories werkt aan het ontwikkelen, maken en verkopen producten die het hele gebied van de gezondheidszorg omvatten (mediicijnen, diagnosehulpmiddelen, instrumenten en medische voedingen voor kinderen en volwassenen. Abbott NL
Hoofddorp

Acatris is specialized in a great number of food applications including bakery, dairy, confectionery, beverages, snack and meat industriesIt supplies innovative ingredients for foods and beverages as vitamins, minerals, enzymes etc. Acatris
Bunschoten

Bloosom-tech is een klein bedrijf dat zich bezig houdt met het verbeteren van het macrobioom van gewassen, dit met het oog op het verhogen van de opbrengst.. Blossom-tech
Utrecht

De Bolster legt als gespecialiseerd bedrijf haar focus op het (klassiek) veredelen van groenten en het vermeerderen van biologische zaden (groenten, bloemen, kruiden, groenbemesters en kiemgroenten). De Bolster
Epe

Corbion is the global market leader in lactic acid, lactic acid derivatives, and lactides, and a leading company in functional blends containing enzymes, emulsifiers, minerals, and vitamins. Corbion
Amsterdam

Enza Enza Zaden is een internationaal groentenzaden veredelingsbedrijf dat met moleculaire biologie en fytopathologie geavanceerd onderzoek verricht. Enza zaden
Enkhuizen

>
- FrieslandCampina is primary location for the production of cheeses and butter products as well as a wide variety of ingredients used in the food and pharmaceutical industries. FrieslandCampina
Wageningen / Beilen

GD-dieren De GD werkt met ca. 400 medewerkers op een innovatieve manier aan de gezondheid van landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. We doen dit samen met dierhouders, dierenartspraktijken, overheden en het bedrijfsleven. Gezondheidsdienst
voor Dieren
Deventer

IRSINCOTEC Coating en Zaadtechnologie heeft vestigingen over de hele wereld en levert producten en diensten op het gebied van zaadcoating, pillering, zaadverbetering en analytisch onderzoek voor genetische analyse en kwaliteitsinspectie Incotec
Enkhuizen

IRS Het IRS (Instituut voor Rationele Suikerbietenteelt) is een kleine instelling met een beperkt onderzoeksprogramma dat zich richt zich op de bietenteelt en de productie en afzet van suiker. IRS
Bergen op Zoom

Koppert Koppert is de internationale marktleider op het gebied van biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving. Koppert beschikt over een resultaatgerichte onderzoeksafdeling en een wereldwijd contactennetwerk. Koppert
Berkel en Rodenrijs

- Koppert Cress is gespecialiseerd in 'Cressen', zaailingen van unieke planten, met elk hun eigen, verrassende invloed op de zintuigen smaak, geur, gevoel of zien (presentatie). Koppert Cress
Monster

In Glastuinbouw NL werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving aan innovatieprogramma's. Glastuinbouw NL  
Zoetermeer

EBI Micreos has been a pioneer in the field of targeted antibacterial technology set to replace antibiotics in the fields of Food Safety, Human and Animal Health care and Agriculture. Micreos
Wageningen, Bilthoven
Naktuinbouw bevordert en bewaakt de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw. Het laboratorium Gezondheids-onderzoek geeft inzicht in de latent aanwezige pathogenen in teeltmateriaal. Naktuinbouw
Roelofarendsveen

New Generation Nutrition (NGN) is a pioneering company within the Dutch and international insect sectors that believes that insects present an opportunity for sustainable nutrition development for both feed and food products, NGN
Den Bosch

NIZO NIZO Food and Health is one of the most advanced, independent contract research companies in the world. Our 200 employees successfully assists food and ingredient companies to be more profitable by developing and applying competitive technologies. NIZO
Ede

NunhemsNunhems, a subsidiary of Bayer CropScience, is active in research, plant breeding, production, processing, marketing of vegetable varieties for the professional horticultural production. Nunhems
Mijdrecht

Nutreco Nutreco's extensive research and development activities are closely aligned to the needs of the market through extensive collaboration between the R&D centres and operating companies. Nutreco
Amersfoort, Boxmeer

 
NutrilabNutrilab is een onafhankelijk commercieel laboratorium voor kwaliteitsonderzoek van voedingsmiddelen en diervoeders. Het bedrijf maakt deel uit van de in Giessen, Noord-Brabant, gevestigde Koninklijke Schouten Group. Nutrilab b.v.    
Giessen

PlantlabOmega Green is een klein jong bedrijf dat zich bezig houdt met onderzoek naar en productie van algen ten behoeve van humane- en diervoeding Omega Green
Eemshaven

PlantlabPlantlab teelt onder laboratoriumcondities gewassen voor verschillende markten, waaronder de productie van groenten, veredeling cosmetica en voedingsingrediënten. Plantlab
's Hertogenbosch

Rijk Zwaan houdt zich bezig met de veredeling van groente en het produceren van zaden. Het bedrijf beschikt over onderzoekslaboratoria in Fijnaart (NB) voor research op het gebied van biochemie, celbiologie, moleculaire biologie, fytopathologie en zaadtechnologie. Rijk Zwaan
De Lier

cosun Royal Cosun is an agri-industrial group. The businesses that belong to Cosun are Aviko, Duynie, Sensus, Suiker Unie, SVZ and Cosun Biobased Products. They produce food ingredients and products for the food industry and the foodservice sector. Royal Cosun
Breda

De Ruiter Seeds is gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van hybride zaden voor de teelt van tomaat, paprika, komkommer, aubergine en meloen in kassen. Het bedrijf maakt thans onderdeel uit van Bayer-Monsanto, De Ruiter Seeds
Bergschenhoek

Seed Valley is het internationale centrum en samenwerkingsorgaan voor plantenveredeling en zaadtechnologie. Het is de thuisplaats voor 15 innovatieve bedrijven die betere tuinbouwzaden ontwikkelen voor de groenten- en sierbloementeelt. Seed Valley
Enkhuizen

Syngenta, sinds 2016 onderdeel van ChemChina, helpt met gewasbeschermingsmiddelen, zaden en innovatieve oplossingen telers over de hele wereld aan de groeiende vraag naar voedsel en brandstof te voldoen. Syngenta
Andijk, Enkhuizen

Stichting Zeeschelp voert innovatieve projecten uit en werkt aan nieuwe kweektechnieken voor o.a. schelpdieren en vis. Het eigen proefstation staat op Noord-Beveland.. Stichting Zeeschelp
Noord-Beveland

TI Food and Nutrition (TIF) has the research organized in three main programmes: Nutrition and Health, Sensory and Structure and Bioingredients and Functionality. The programme projects are guided by industry and resarch partners jointly. TIF
Wageningen

Tritium microbiologie produceert gecertificeerde kant-en-klare voedingsbodems t.b.v. microbiologische laboratoria in de voedsel-, farmaceutische-, veterinaire-, cosmetische-, water- en milieusector. Tritium Microbiologie
Eindhoven

Unilever beschikt over zes grote researchlaboratoria wereldwijd UK, VS, China, India en Nederland. R&D Wageningen is één van Unilevers grote internationale researchlaboratoria. Unilever Research
Wageningen

Zilt Proefbedrijf is een klein bedrijf dat zich sinds 2010 bezig met het op koude grond testen en monitoren van de zouttolerantie van bestaande, gangbare landbouwgewassen.Zilt Proefbedrijf
Texel  Milieuadvisering en Milieutechnologie

NatuurnetHet aantal bedrijven en adviesbureau's dat direct of zijdelings actief is in de groene sector is groot en de aard divers. Een bruikbaar overzicht van alle milieutechnische adviesbureaus en brancheorganisaties is te vinden op de site van "Natuurnet"    
 
NatuurnetEen tweede geschikte ingang biedt de site van het "Netwerk Groene Bureaus"   , een organisatie van adviesbureaus die zijn gespecialiseerd in ecologische advisering van beheer en beleid.

Bedrijf Beschrijving Locatie en link
Altenburg & Wymenga helpt opdrachtgevers met onafhankelijk (veld)onderzoek, plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, ecologische effectenstudies, natuurtoetsen en integraal waterbeheer. Altwym
Feanwâlden (Fr)

Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling. Aequator
Ede, Harderwijk

Arcadis ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten, voor bedrijven en overheden.
Arcadis is actief op de gebieden van Gebouwen, Milieu & Ruimte, Mobiliteit en Water en werkzaam in meer dan 70 landen
Arcadis Nederland
Arnhem

Aquaterra ATKB is een onafhankelijk milieuadviesbureau dat overheden en het bedrijfsleven ondersteunt bij het oplossen van hun milieuvraagstukken. ATKB is o.a. actief op werkterreinen als onderzoek naar bodemkwaliteit en aquatische ecologie & hydrobiologie, vis en flora en fauna. AKTB Zoetermeer
Zoetermeer

Aqua-Terra NOVA BV levert advies en doet onderzoek in de sectoren Water, Ruimte, Milieu en Ecologie voor verduurzaamings- en ontwikkelingsprojecten in de groene en de bebouwde omgeving. Aqua-Terra Nova
Naaldwijk

AQUON, is de innovatieve fullservice partner voor negen waterschappen en hoogheemraadschappen in Midden- en Zuid-Nederland. Zij schakelen ons in voor wateronderzoek, voorlichting en advies. AQUON
Leiden

Birds Control Group effectieve en efficiënte vogelverjaging is de missie van het team van Bird Control Group, dat slimme oplossingen ontwikkelt om ongewenste vogels blijvend op een veilige afstand te kunnen houden. Birds Control Group
Delft

B-WARE is een spin-off bedrijf van de afdeling Aquatische Ecologie & Milieubiologie van het WWR (Institute for Water and Wetland Research) van de Radboud Universiteit. B-WARE
Nijmegen

Biax Consult is een klein bedrijf gespecialiseerd in archeo- en paleobotanie: de plantkunde van het verleden. Wij analyseren plantaardige resten die worden gevonden bij archeologische opgravingen (archeobotanie). Biax Consult
Zaandam

BuWa Bureau Viridis voert ecologisch onderzoek uit (quick scans, natuurtoetsing), verzorgt de ecologische begeleiding van projecten en stelt inrichtings- en beheerplannen op. Bureau Viridis
Culemborg

BuWa Bureau Waardenburg is een onafhankelijk onderzoeks-, advies- en ontwerpbureau dat werkt op het gebied van ecologie, milieu en landschap. Met ruim 65 medewerkers is het één van de grote groene adviesbureaus van Nederland. Bureau Waardenburg
Culemborg

Certicon is o.a. gespecialiseerd in het uitvoeren van water- en bodemonderzoeken, certificeringen, het opstellen van (water)bodemkwaliteitskaarten en landmeetkundige diensten.Certicon
Ede

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu.met ervaring met projecten op regionaal, nationaal en Europees niveau CLM
Culemborg

DUNEA produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. We beheren de natuur in de duinen tussen Monster en Katwijk. Dunea
Zoetermeer

Ecostyle Ecologica is actief in natuurontwikkeling en -beheer, beleidvorming, groene wetgeving, monitoring van flora en fauna en ecologisch groenbeheer. Veel ervaring in de landschappen van Zuid-Nederland. Ecologica
Maarheeze

The Fieldwork Company ontwikkelt kennis en technieken die nodig zijn om aquatische natuur te herstellen en bestaande natuur en kustzeeën beter te beschermen. Fieldworkcompany
Groningen

Ecostyle ECOstyle is gespecialiseerd in de ontwikkeling en marketing van ecologisch verantwoorde diervoeders, dierverzorgingsproducten, meststoffen en bestrijdingsmiddelen voor particuliere en beroepsmatige toepassing Ecostyle
Appelscha

GiMaRis specialises in marine research, inventory, & strategy solutions focusing on consultancy and monitoring projects. GiMaRIS works mainly for governments, fisheries, port authorities, dredging and shipping companies. GiMaRis
Leiden

Groenvoer, een klein bedrijf houdt zich bezig met tekstschrijven over o.a. milieubeleid, verantwoord ondernemen, waterbeheer, (eind)redactie en productie van nieuwsbrieven, brochures, tijdschriften en jaarverslagen. Groenvoer
Utrecht

In2Care uses its scientific expertise to translate research findings into novel and sustainable insect control solutions and focus to combat the transfer of Malaria, Dengue and other insect transmittable diseases. In2care
Wageningen

IDDS beschikt over uitgebreide technische en beleidsmatige kennis op het gebied van o.a. de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en wetgeving omtrent ruimtelijke ordening.IDDS
Noordwijk

Het Milieu- en Natuurplanbureau is een onafhankelijk onderzoeks-instituut op het gebied van milieu, natuur en ruimte, dat organisatorisch onderdeel is van het Min. van Infrastructuur en Milieu. Milieu- en Natuurplanbureau
Bilthoven

Natuurbalans - Limes Divergens - verricht onderzoek en geeft advies over de groene ruimte in Nederland en helpt met het beheer, de inrichting, de ontwikkeling, of het herstel van natuurgebieden. Natuurbalans - Limes Divergens
Nijmegen

Paques Paques is a medium-sized company operating on an international basis which develops and produces high-quality, cost-effective purification systems for water, gases and air, using innovative biotechnology. Paques bv
Balk

PWN levert zuiver drinkwater aan bedrijven en 1,7 miljoen inwoners in Noord-Holland, met uitzondering van Amsterdam. Tegelijkertijd zorgt PWN voor professioneel natuurbeheer van ruim 7.300 hectare natuur in de duingebieden.PWN
Velserbroek

Science4nature zet zich zich in voor het behoud van biodiversiteit door een combinatie van onderzoek en actie en werkt daarbij nauw samen met het IBED van de Universiteit van Amsterdam. Science4Nature
Amsterdam
Sweco is een groot multidisciplinair advies- en ingenieursbureau actief in de marktsectoren milieu, ruimte, bodem, water en energie, met vestigingen in N.W.Europa. Sweco
Amsterdam
Paques Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving, met vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Tauw
Deventer
AenM Waterschap Aa en Maas heeft als missie het ontwikkelen, beheren en instandhouden van gezonde en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier, plant in het gebied. Waterschap Aa en Maas
s-Hertogenbosch

Witteveen+Bos advies- en ingenieursbureau adviseert en helpt vanuit een netwerk van 23 kantoren in 11 landen aan het uitvoeren van projecten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Witteveen* Bos
Deventer (hoofdkantoor)  Overig bedrijfsleven (waaronder bio-informatica en laboratoriumtechniek)

BedrijfBeschrijvingLocatie en link
Beun - De Ronde Beun-De Ronde Life Science BV is leverancier van hoogwaardige laboratorium technologie. Wij leveren een grote variëteit aan analytische, proces en life-science apparatuur. Beun de Ronde
Abcoude

- Imaging Group focus on bio imaging and relation the analysis of image information to other bio-molecular information resources. At present the bio imaging has its emphasis on microscopy modalities. Bio-Imaging Technologies
Leiden

- Bio-ITechenables laboratories to improve efficiency and quality of research by providing comprehensive and flexible lab information management software. Bio-ITech
Groningen

Cortical Cortical Studios is specialized in the production of custom medical and educational 3D animations Cortical Studios
Amsterdam

- Data Analyse Ecologie biedt een breed pakket van diensten op het gebied van de uitvoering en de methodische en statistische ondersteuning van ecologisch onderzoek, natuur- en milieubeleid en milieu-effect rapportages. Data Analyse Ecologie
Arnhem

cosun Dotmatics' comprehensive solutions include tools for knowledge management, data storage, enterprise querying and reporting, and data analysis and visualization. Dotmatics
Leiden

- De Jong Marinelife is Europe's leading supplier of marine life, supplying aquatic stores and public aquaria, with a unparalleled constant stock of over 25.000 animals (tropical fihes, corals, invertebrates). De Jong Marinelife
Spijk

- Ecostat is gespecialiseerd in de statistische analyse en het modelleren van biologische processen bij ecologisch, ecotoxicologisch en landbouwkundig onderzoek. Ecostat
Leiden

Eurofins Nederland is een internationaal opererend laboratoriumorganisatie, die een compleet spectrum aan bioanalytische services biedt op het gebied van voedings-, farmaceutisch-, milieu- en wateronderzoek. Eurofins Analytico
Barneveld

Eurofysica is marktleider van educatieve leermiddelen voor exacte vakken zoals natuurkunde, scheikunde en biologie in Nederland. Eurofysica
's-Hertogenbosch

Noldus Information Technology develops and delivers innovative software and hardware solutions and services for the measurement and analysis of behavior. Noldus has offices across Europe, North America, and China. Noldus Information Technology
Wageningen

Ocello 3D Screening offers in vitro assays which recapitulate and quantify complex human biology in a robust and high-throughput format. Ocello
Leiden

SVI Scientific Volume Imaging offers high quality restoration and analysis software for confocal, widefield & brightfield, Spinning disc, Multi-photon and STED microscopy with fully automatic depth-dependent PSF measurement..
SVI
Hilversum

ITK
Wilten Instrumenten richt zich op de verkoop en ondersteuning van algemene laboratoriumapparatuur en is o.a gespecialiseerd in analytische meettechnieken, spectrofotometers, refractormeters, en (KF)-titratiesystemen. Wilten Nederland
Etten-Leur

  pijl-home  Home   terug naar begin van dit hoofdstuk