Werk- 
  plekken  
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen   Opleidingen   Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
 Universiteit  Bedrijven-1 Bedrijven-2 Praktijkinstituten Onderwijs Overig

   
Attentie:  Klik niet op de logo's,  alle externe links op deze site zitten achter dit  teken

  Wageningen Research Centra

De universiteit van Wageningen vormt omder de naam Wageningen Universiteit & Research, een organisatorische eenheid met een cluster van instituten en instellngen actief op het gebied van technisch of toepassingsgericht onderzoek met betrekking tot landbouw, veeteeld, visserij en milieu. De meeste instituten bevinden zich in Wageningen zelf. Alleen de biologisch relevante instituten zijn hieronder opgenomen.
 

 
InstituutBeschrijvingLocatie en link
Wageningen Environmental Research Wageningen Environmental Research (vh. Alterra), bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, bos, milieu, bodem, landschap, klimaat, recreatie. Wageningen Environmental Research
Wageningen Bioveterinary Institute Het Wageningen Bioveterinary Institute (vh. CVI) draagt bij aan de bescherming van de dier- en volksgezondheid door onderzoek aan en advisering over dierziekten. Het is het nationale referentie-instituut voor de overheid en een internationaal opererend onderzoeksinstituut voor het bedrijfsleven. Wageningen Bioveterinary Instituut
Lelystad

Wageningen Marine Research
Het Wageningen Marine Research (v.h. iMARES) richt zich op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek d.m.v. veldonderzoek, experimenten op realistische schaal, verkennende studies op labschaal, datamanagement en modellering.
Wageningen Marine Research
IJmuiden, Yerseke, den Helder

Wageningen Plant ResearchWageningen Plant Research combineert kennis en ervaring op het hele gebied van plantkundig onderzoek en biedt bedrijfsleven, sectororganisaties, wetenschappelijke instellingen en overheden nieuwe perspectieven voor een duurzame land- en tuinbouw.Wageningen Plant Research
Wageningen Food & Biobased Research
Wageningen Food & Biobased Research richt zich op duurzame innovatie in gezond voedsel, versketens en biobased producten door toegepast onderzoek.Wageningen Food & Biobased Research
Wageningen Food Safety Researh
Wageningen Food Safety Researh - een aanstaande fusie per 1 juni 2019 tussen RIKILT en het Laboratoriumonderdeel van de Ned. Voedsel en Warenautoriteit - doet onderzoek naar voedselveiligheid en voedselfraude. Wageningen Food Safety Research


 T N O  (Stichting Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek)

Logo TNOTNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die kennis ontwikkelt en deze samen met het bedrijfsleven toepasbaar maakt. Naast een groot aantal vestigingen in NL beschikt TNO ook over een aantal vestigingen in het buitenland. Door haar veel-zijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in.

InformatieBetreftLink
AlgemeenTNO (algemeen en stages/vacatures) Homepage TNO
Thema's
Heeft het werk georganiseerd in 8 aandachtsgebieden waaronder de voor de bioloog interessante gebieden 'Gezondheid' en 'Circulaire Economie en Milieu'. Aandachtsgebieden TNO

pijl-home  Home   terug naar begin van dit hoofdstuk