Werk- 
 plekken 
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen   Opleidingen    Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
Univer. / Overheid Bedrijven-1 Bedrijven-2 Praktijkinstituten   Onderwijs   Overig

Onderwijs en educatie vormen van oudsher een belangrijke sector van de arbeidsmarkt voor biologen. Het beroep van leraar staat iedereen wel helder voor ogen. Maar er is meer. Het vak biologie (of onderdelen daarvan) maakt ook deel uit van het lesplan van het Hoger Beroepsonderwijs en ook daar zijn dus biologen als leraar of docent aan het werk. Dan is er nog een klein aantal musea, voorlichtingscentra en educatieve diensten waar biologen in principe terecht kunnen.
  Icon
 Attentie: alle externe links op deze site zitten achter dit teken.

  Voorbereidend Hoger - en Middelbaar Onderwijs

OnderwijsIn het middelbaar onderwijs is de biologie als apart vak op verschillende wijze in het lesplan opgenomen:
VWO : onderbouw (1e en 2e leerjaar) en bovenbouw (5e en 6e leerjaar)
HAVO: onderbouw (1e en 2e leerjaar) en bovenbouw (5e en 6e leerjaar)
 
In de bovenbouw van het HAVO en het VWO is de biologie op drie niveau's in het programma aanwezig:
- als verplicht vak in het profiel "Natuur en gezondheid
- als keuzevak in de vrije ruimte van o.a. het profiel 'Natuur en Techniek'
- als onderdeel van het vak 'Algemene Natuurwetenschappen'
 
Voor onderwijs in de bovenbouw van het HAVO en VWO is een eerste graads lerarenopleiding vereist. Voor het overige volstaat een tweede graadsopleiding zoals deze op het HBO wordt gegeven.
Voor het vak Algemene natuurwetenschappen kunnen 1e graads biologiedocenten via de bijscholing een aparte bevoegheid te behalen.

 

  Hoger - en Middelbaar Beroepsonderwijs

HogescholenHet Hoger Beroepsonderwijs kent een groot aantal opleidingen waarin biologie of daarmee verwante vakken in het lesplan zijn opgenomen (HAO: agrarisch onderwijs, HLO: laboratoriumonderwijs, para-medisch onderwijs e.d.) en waarvoor dus docenten nodig zijn. De achtergrond van deze docenten is verschillend maar meestal hebben zij een eerste graads lerarenopleiding gevolgd als aanvulling op hun technische opleiding.
 
De opleidingen worden verzorgd door 47 officiëel erkende Hogescholen. Een lijst met voor de bioloog relevante Hogescholen is te vinden bij het hoofdstuk 'Opleidingen' op deze site. Een volledige lijst staat op de site van de Vereniging Hogescholen ( ) .
Het Middelbaar Beroepsonderwijs is in het kader van deze site minder relevant omdat er de docenten in veel gevallen een andere ingang hebben dan een universitaire of HBO-lerarenopleiding. Maar het is zeker voor de tweede graadsleraren toch een sector om attent op te zijn.

  Overig educatief

tempelWie graag in de educatieve sfeer wil werken maar niet op een school heeft nog een aantal andere mogelijkheden zoals:
  - de educatieve diensten van grote musea en dierentuinen
  - de educatieve diensten van provincies en gemeenten.
  - voorlichtingsbureaus van de overheid en in de particuliere sector. 

Een overzicht van dit soort arbeidsplaatsen is ondergebracht bij het hoofdstuk 'Werkplekken / Overig' op deze site.
 
Bedrijf BeschrijvingLocatie en link
Exact EducatieExact Educatie richt zich op het ontwikkelen en uitgeven van educatief materiaal, en het begeleiden van docenten, bedrijven en organisaties bij het ontwikkelen van educatief materiaal, Exact Educatie
Nijmegen

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. We zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden en delen onze kennis met het po, vo en mbo. Kennisnet
Zoetermeer

Noordhoff is dé kennispartner voor leergierig Nederland. Met actueel lesmateriaal en nieuwe technologie waaronder 'Nectar" voor biologie. Noordhoff
Groningen

De Malmberg werkt aan lesboeken, leerapplicaties, websites, apps en digibordsoftware. Met de methoden voor rekenen, biologie en Duits is Malmberg marktleider. Malmberg
Maastricht

Prov.Landschappen
De Stichting Veldstudie voert met scholieren praktisch onderzoek uit in het veld, verhuurt diverse accomodaties en organiseert excursies en vakantiekampen voor de jeugd. Veldstudiecentrum
Hei- en Boeicop


   pijl-home  Home    terug naar begin van dit hoofdstuk